NeoKariera

Idź do spisu treści

Menu główne

Rozporządzenie MEN

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – nakłada na wszystkie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne obowiązek realizacji działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polegające na wspieraniu uczniów w planowaniu własnej ścieżki kształcenia i kariery zawodowej
(Dz.U. Nr 228, poz. 1487)

Aktualnie obowiązujące przepisy mówią:
- Realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego jest obowiązkiem szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- Jeśli w szkole nie ma doradcy zawodowego, dyrektor wyznacza nauczyciela, który będzie pełnił taką funkcję
- Doradca zawodowy świadczy usługi na rzecz całej szkoły

- Szkoła może korzystać ze wsparcia doradcy zatrudnionego poza szkołą
- Doradca lub nauczyciel realizujący zadania doradcy współpracuje z nauczycielami i rodzicami

Szczegoły można znaleźć w multimedialnym szkoleniu dla rad pedagogicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
pt.: Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole w świetle nowych przepisów zmieniających system pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej

-
specjalnie przygotowana wspólnie płyta CD zawierająca multimedialne szkolenie:  

- czytaj więcej ...

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego